[zaloguj się]

NOWONARODZENIE (1) sb n

Fleksja

G sg nowonárodz(e)niå.

stp, Cn, Linde brak.

Odrodzenie się, ponowne narodzenie się:
Wyrażenie: »święte nowonarodzenie« = duchowe odrodzenie się człowieka: A toć były proroctwá y figury tego ſwiętego nowonárodzenia náſzego/ z wody á z Duchá ſwiętego. RejPos 153v.

IM