[zaloguj się]

NOWOOBRZEZANIEC (1) sb m

Fleksja

A pl nowoobrzezańce.

stp, Cn, Linde brak.

Ten, który przyjął mahometanizm i w związku z tym poddał się obrzezaniu jako dorosły: Miał Zołdan ludzi ſłużebne w ten cżas Mámáluchy/ nowo obrzezańce/ ći ſie mężnie z Turki bili. BielKron 258v.

IM