[zaloguj się]

NOWOPRZYCHODNY (1) ai

Fleksja

N sg f nowoprzychodnå.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Taki, który po raz pierwszy przychodzi, którego przedtem nie było: Humor adventitius Nowoprzichodna wilkość. Mącz 481b.

IM