[zaloguj się]

NOWORODNY (1) ai

Fleksja

A pl subst noworodné.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.; poza tym także XVII w. s.v. nowonarodzony.

Znaczenia
Nowonarodzony: Bodayże bych był ráczéy kolebkę kołyſał/ Y z drugiemi nieważné mamkom pieśni piſał: Którémiby dźiećinki noworodné ſpiły/ Y ſwoich wychowáńców lámenty toliły. KochTr 4.

IM