[zaloguj się]

NOWOROSŁY (6) part praet act

Fleksja

G pl noworosłych (6).

stp, Cn brak, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.

Młodociany, młody, będący w początkowym okresie swego życia, niedojrzały (6):
Wyrażenia: »noworosłe dziatki« (2): Kthory ſpoſob vcżenya noworoſlych dzyatek nye bárzo zły yeſt GliczKsiąż I8v, E7v.

»noworosłe lata« (4): Nye yeſt tedi tá ſluſſna przycżyná áby dla noworoſlych lat á nyeuſtáłego rozumu dzyeći nye myáły być vcżone GliczKsiąż I7v; Ták cżego ſie ono zá noworoſlych lat náucży/ długo ono pámyętáć będzye. GliczKsiąż I7v, E6v, I5.

Szereg: »młody a noworosły« (1): iż też one [dzieci] zá młodych á noworoſlych lat vcżyć potrzebá GliczKsiąż I5.

Synonim: młody.

TZ