[zaloguj się]

NOWOSIEDLINY (1) sb pl t

Fleksja

N nowosiedliny.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) ‒ XVIII w.

Obchód założenia nowej siedziby; feriae, quae celebrantur eo die, quo quis habitatum aliquo venit Cn: A wſſak y otey potrawie Siedziemy nayedney Lawie Vcżinimy przenoſſynj Vnas też Nowoſedliny Bo czo był Kryſtus popſował Cziſczem teraz pobudował RejKup ee6v.

TZ