[zaloguj się]

NOWOŻEŃSTWO (1) sb n

Fleksja

G sg nowoż(e)ństwa.

stp, Cn, Linde brak.

Nowe, ponownie zawarte małżeństwo: Małżeńſtwo święte rozmáićie plugáwią/ gdy po rozwodźie nowożeńſtwá dopuſzcżáią/ y owſzem iáwnego cudzołoſtwá. WujJud 133v.

TZ