[zaloguj się]

[NOWOŻYDOWIN sb m

Fleksja

A sg nowożydowina.

stp, Cn brak; Linde XVI w.

Nowo nawrócony na wiarę żydowską: Bieda wám Doctorowié [!] i Phariſeuſzowie obłudni/ że krążycie morze i ziemie abyście iednego nowożydowina [proselytum; nowego Zydowiná WujNT] vczynili MurzNT Matth 23/15 (Linde); Y obráli [Grecy] Sczepaná mężá pełnégo wiáry y Duchá S. y Philippá y Prochorá/ y Nikánorá/ y Tymoná/ y Pármená/ y Mikołáiá nowożydowiná [advenam; nowo náwroconego WujNT] Antyocheńczyká. WujBib Act 6/5 (Linde).

Cf NOWY]

AKtt