[zaloguj się]

NOZDRZASTY (1) ai

Fleksja

N sg m nozdrzasty.

stp, Cn, Linde brak.

Mający skłonność do kataru: Gravedinosus Qui gravedine infestatur quique ad eum morbum est proclivior ‒ Nozdrzaſty, ſapkę miewaiący. Calep 464b.