[zaloguj się]

3. NOŻNY (1) ai

Fleksja

N pl subst nożn(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odnoż:
Wyrażenie: »nożne poszwy«: Vagina, Nożne poſzwy. Mącz 473b.

Cf NOŻOWY

MF