[zaloguj się]

OBACZYWAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

fut 3 pl m pers obåczywać się będą.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. s.v. obaczyć się.

Opamiętywać się, przestawać grzeszyć; colligere se, recipere se, redire ad se, resipiscere, linquentem animum revocare Cn [skąd = pod wpływem czego]: pilnie ſie o tho ſtáráć będą/ iżby thego [książek polskich] więcey do oycżyzny ſwey [...] podawáć y przynośić mogli: ſkąd y ći prośći drudzy [...] obacżywáć ſie będą RejPos A3v.

Synonimy: pamiętać się, upamiętawać się, upamiętywać się.

Formacje współrdzenne cf BACZYĆ SIĘ.

KW