[zaloguj się]
OBBIEGACZ  Cn s.v. biegun, błąkacz; Linde brak.