[zaloguj się]
OBBIEŻENIE  Cn s.v. obbieg; Linde XVIII w. s.v. obbieg.

Cf OBBIEŻEĆ