[zaloguj się]

OBCIĄGNĄĆ SIĘ (2) vb pf

Fleksja

3 sg fut obciągnie sie (2).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Obwiązać się [czym] (2): Obćiągnie ſie ſznurámi/ ledwo dycháć może BielSat D2 [idem] BielRozm 26.

Formacje współrdzenne cf CIĄGNĄĆ SIĘ.

Cf OCIĄGNĄĆ SIĘ

KW