[zaloguj się]

OBCIĄŻNY (1) ai

Fleksja

D sg n obciążn(e)mu.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu: obciężny.

Obciążający; przen: trudny, odpowiedzialny:
Wyrażenie: »obciążne brzemię«: ták Boſkie przeźrzenie/ Ceſárſkie y Ellektorow ieſth iż mnie zgodliwemi głoſmi ku ták obćiążnemu brzemieniu porzędzić/ á w imię Bogá wſzechmogącego wybráć dobrowolnie racżyli. BielKron 330v.

LW