[zaloguj się]

OBCIĄŻYCIEL (1) sb m

Fleksja

N sg obciążyciel.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Ten, kto uciska; ciemięzca: Oppressor, obciążiciel/ potłumiácz. Mącz 321b.

Synonimy: potłumiacz, uciskacz.

LW