[zaloguj się]

OBCIEKAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes obciekåm.

stp, Cn, Linde brak.

Płynąć dookoła czegoś: Circumfundo, Wkoło oblewam/ Obciekam. Mącz 139d.

Formacje współrdzenne cf CIEC.

Cf OCIEKAĆ

KW