[zaloguj się]

OBCINACZ (1) sb m

Fleksja

N sg obcinacz.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w.

Ten, kto obcina; putator Mącz, Cn; decurator, frondator Cn: Putator, Obćinácz odrzinácz yáko winnic y drzéw. Mącz 333a; [obćinacz/ putator. Volck Nnn3].

Synonim: odrzynacz.

LW