[zaloguj się]

[OBFITORODNY ai

Fleksja

N sg m obfitorodny.

stp, Cn brak. Linde XVI w. s.v. obficie.

Wydający, rodzący bogate plony.

W porównaniu: Iáko śiedmią rzék Ganges polawſzy ſzérokie Polá/ wćiſzy vpada wedno ſwe głębokie/ Albo obfitorodny Nilus kiedy ſpływa Z pól ſzérokich [aut pingui flumine Nilus cum refluit campis IX 31]/ á w brzegi ſwe zaś ſie zakrywa. VergKoch 244 (Linde s.v. obficie).

Synonimy cf OBFITODAJNY.

Cf OBFITODAJNY]

FP