[zaloguj się]

OBJEŻDŻANIE (1) sb n

o, pierwsze e oraz a jasne; końcowe e z tekstu nie oznaczającego é.

Fleksja
sg
N objeżdżani(e)
L objeżdżaniu

sg N objeżdżani(e).[L objeżdżaniu.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w. (z Cn).

Poskramianie, ujarzmianie; domatio, domandi actus Mącz; domitus, domitura Cn: Domatio ipse domandi actus, Obyeżdżanie/ Vśmierzanie. Mącz 94b.
[Szereg: »objeżdżanie albo ukrocenie«: O chwytániu y obieżdżániu albo vkroceniu Zrzebcow. Cresc 1571 517 (Linde).]

Synonimy: uskramianie, uskromianie.

Cf OBJEŻDŻAĆ

JB