[zaloguj się]

[OBSZAR sb m

Teksty nie oznaczają pochyleń; o prawdopodobnie jasne (tak w o-).

Fleksja
sg pl
A obszar
L obszarzech
inne sg G indecl - obszar

sg G indecl obszar.A obszar.pl L obszarzech.

stp: obszar, aberszar, abszar, habszar, oberszar, obyrszar, Cn brak, Linde XVIIXVIII w. w innym znaczeniu.

Dodatkowa ziemia poza wymierzonym łanem (z śrwniem. oberschar): laneos agri 2 et agrum obszar cum prato eidem cum legitimis successoribus dedimus temporibus perpetuis LustrLub 60; Kmieci jest na pomiernych pułłankach, ale nie na obszarzech siedzących 12. LustrRus I 10; Laska, chłop, ex obszar solvit gr 11 LustrSand 87.]

DJ