[zaloguj się]

OBYCZAJEK (4) sb m

o, a oraz e jasne.

Fleksja
sg pl
N obyczajek
G obyczajk(o)w

sg N obyczajek (2).pl G obyczajk(o)w (2).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) oraz XVI(XVII; wstawka z XVII) w.

Dem. odobyczaj (4):
1. Od znacz. Ogólnie uznawane zasady postępowania; mosillus Mącz (3): Mącz 233c; dobrzy bákálarze nietelko cżytáć dzieći máłych vcżą/ ále y inych obycżáikow vcżćiwych áby w iedzeniu/ w piciu/ w mowie/ w ſtaniu/ w chodzeniu/ przyſtoinie ſobie pocżynáli. GórnDworz Ff2v; ſzukayże ſobie żonki ſthaniku ſobie rownego/ wychowánia á ćwicżenia roſtropnego/ obycżáykow nadobnych á wſtydliwych RejZwierc 31v.
2. Od nie notowanego u nas znaczenia: możność, możliwość (1): Modulus. Siłka/ obyczáyek. ut pro meo modulo, Wedle mego máluczkiego przemożenia/ wedle mych śiłek. Mącz 228a.

MN