[zaloguj się]

ROZGRYZAĆ (2) vb impf

o oraz a jasne.

Fleksja
inf rozgryzać
indicativus
praes
sg
1 rozgryzåm

[inf rozgryzać.]praes 1 sg rozgryzåm (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. rozgryźć.

Gryząc, rozdrabniać coś na kawałki; commordere, mordere Mącz (2): Commordeo, id est, simul mordeo, Weſpołek kąſam/ roskęſuyę/ rozgryzam. Mącz 232a, 357c; [Rozgrizam/ Commolo, comminuo, dentibus confringo. Volck Xxx4].
[Przen: Rozumieć, poznawać [co]: iż żaden ktory ſwemu rozumowi dufa/ á ſam táiemnice wiáry náſzey rozgryzáć ſię w hardośći rozumu ſwego waży [...]: táki nigdy táiemnic Bożych [...] mieć nie będźie. SkarKaz 530a (Linde s.v. rozgryźć).]

Synonim: rozkęsować.

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.

Cf ROZGRYZANIE

MN