[zaloguj się]

ROZGRYZAWAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes rozgryzåwåm.

stp, Cn, Linde brak.

Gryząc, rozdrabniać coś na kawałki: Gluo, pro distringere, Rozgrizawam/ rozćiskawam. Mącz 146d.

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.

MN