[zaloguj się]

ODDZIELNIE (3) av

o oraz oba e prawdopodobnie jasne (tak w oddzielny oraz zwykle w -e).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. oddzielny.

1. W pewnej odległości, oddaleniu [od czego] (1): Owa dobry pan záwiodł go do iedney wieże/ ktora oddzielnie od koſciołá ſtałá GórnDworz T6v.
2. Nie mieszając z czym innym, traktując jako coś osobnego (1): gdyby to oddzielnie pokázano było/ co przez to ſłowo zakon rozumieią [...] thedy by łacná byłá odpowiedź. CzechRozm 83v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Abstractive, oddzyelnye BartBydg 241.

Cf NIEODDZIELNIE

LWil