[zaloguj się]

ODGRYZAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes odgryzam.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. odgryźć.

Oddzielać zębami: Derodo, Odgryzam. Mącz 357c.

Synonimy: odjadać, odkęsować.

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.

MM