[zaloguj się]
ODŁUSZCZAĆ  Cn; Linde XVIII w. s.v. odłuszczyć.

Cf ODŁUSZCZANY