[zaloguj się]

ODPŁONAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes odpłonåm.

stp, Cn, Linde brak.

Przestawać być gorącym: Deferveo, [...] et defervesco, Chłodnę/ Odpłonam záś/ Przeſtayę kipieć gorącym być. Mącz 121a.

Synonim: chłodnieć.

Formacje współrdzenne cf PŁONĄĆ.

AL