[zaloguj się]

ODRZYGAĆ (2) vb impf

o prawdopodobnie jasne (tak w od-); a jasne,

Fleksja
inf odrzygać
indicativus
praes
sg
1 odrzygåm

inf odrzygać (1).praes 1 sg odrzygåm (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. odrzygnąć.

Znaczenia
Wymiotować (2): Eructo, Odrzigam wyrzigam. Mącz 359b.
Zwrot: »odrzygać sobie« (1): Inhalare popinam, Odrzigáć ſobie od obżárſtwá. Mącz 312b.

Formacje współrdzenne cf RZYGAĆ.

Cf ODRZYGANIE

MP, RS