[zaloguj się]

ODRZYGNĄĆ (1) vb pf

Fleksja

part praet act odrzygnąwszy.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Zwymiotować: iſz gdy ziadł trzy wielkie bochny chlebá/ á wody ſię nápił: odrzygnąwſzy/ wſzytko co ziádł w wiátr obroćił SkarŻyw 35.

Formacje współrdzenne cf RZYGAĆ.

MP, RS