[zaloguj się]

ODSTRZELAWAĆ SIĘ (2) vb impf

się (1), sie (1).

Teksty nie oznaczają ó oraz é; o prawdopodobnie jasne (tak w od-); pierwsze a pochylone.

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
3 odstrzelåwå się odstrzelåwają się

praes 3 sg odstrzelåwå się (1).3 pl odstrzelåwają się (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Być niezgodnym z czymś, postępować niezgodnie z czymś [od czego] (1): Abowiem to ieſt nadobny przymiot káżdego poććiwego cżłowieká/ [...] iż ſie y twarz y poſtáwá y ſpráwá nadobnie wſzytko s poććiwym ſkuthkiem zgadzáią/ á od cnoty ſławney nic ſie nie odſtrzelawáią. RejZwierc 83v.
2. Różnić się [od czego] (1): nie dźiw tedy iż to przełożenie [...] na wielu mieyſc od piſm Zydowſkich y Greckich dałeko ſię odſtrzelawa BibRadz *4v.

Synonimy cf ODSTRZELAĆ SIĘ.

Formacje współrdzenne cf STRZELIĆ.

LWil