[zaloguj się]

ODSZCZEKOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes odszczekuję.

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.: odszczekiwać s.v. odszczekać.

Niegrzecznie odpowiadać: Oblatro – Odſzczekuię. Calep 713b.

Formacje współrdzenne cf SZCZEKAĆ.

LWil