[zaloguj się]

[ODSZCZEPAĆ vb impf

Fleksja

1 sg praes odszczepåm.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Odłupywać: Odſzczepam/ Diffindo, reseco, amputo. Volck Ooo3.

Formacje współrdzenne cf SZCZEPIĆ.]

FP