[zaloguj się]

ODŚWIĄCAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes odświącåm.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu w innym znaczeniu s.v. odświęcić.

Sprawiać, aby coś przestało być poświęcone: Desecro, Odświącam/ to yeſt gwałcę. Mącz 363d.

Formacje współrdzenne cf ŚWIĘCIĆ.

LWil