[zaloguj się]

OGRYZOWAĆ (2) vb impf

Pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w o-).

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 ogryzuję

praes 1 sg ogryzuję (2).[part praes act ogryzując.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. ogryźć.

Objadać coś dookoła gryząc, ambedere, obrodere Calep; adedere, arrodere, circumrodere, derodere Cn (2): Obrodo – Ogładząm, ogrzizuię [!]. Calep 715b, 59a.

[ogryzowoć co: Godźi śię też [...] obwięzowáć tákową ſłomą od mánny ſzcżepy álbo inſze drzewá/ żeby nie ſzkodźiło bydło ogryzuiąc ie Cresc 1571 186.]

Synonimy cf OGRYZAĆ.

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.

ZCh