[zaloguj się]

OKRZEPNĄĆ (3) vb pf

o oraz e jasne.

Fleksja
praet
sg pl
1 f -m okrzepnęła m an
3 m okrzepł m pers
n subst okrzepnęły

praet 1 sg f -m okrzepnęła (1).3 sg m okrzepł (1).3 pl subst okrzepnęły (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

1. Nabrać sił, otuchy (1): Z ták vćieſzney powieśći/ iák z nowuch ożyłá/ Więc wolna od wſzelkich troſk/ záśiem okrzepnełá. PaxLiz C3v.
2. Stężeć, zesztywnieć (2): Obtorpuere squamae, Luski ná rybie okrzepnęły. Mącz 459a.
a. O zwłokach (1): ieſzcże iey mąż nieokrzepł/ ieſzcże go niepochowáłá/ á wnet y dwu ſynu ſtráciłá. SkarŻyw [197].

Formacje współrdzenne cf KRZEPNĄĆ.

Cf OKRZEPŁY, OKRZEPNIENIE

JZ