[zaloguj się]

OPALAĆ (5) vb impf

-p- (4), -pp- (1)

o jasne, pierwsze a pochylone.

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 opålåm
praet
sg
3 m opåłåł

praes 1 sg opålåm (4).praet 3 sg m opåłåł (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. opalić.

Poddawać działaniu płomieni (lub rozżarzonej rzeczy) coś albo powierzchnię czegoś w celu nadpalenia lub spalenia tego, co się na niej znajduje; adurere Calep, Cn; deurere Mącz; ustulare Calep; amburere Cn (5): Deuro, Vpalam/ álbo opalam/ ożegam. Mącz 509a, 509a; Calep 30a, 1143a.
Zwrot: »włosy opalać« = aduro capillos Cn (1): Iáko ſie cżyta o onym Dyonizyuſie Syrákuzáńſkim Krolu/ kthory z okrutnośći ſwey thákową boiażń w ſobie miał/ że ſam ſobie roſpalonym wąglem włoſy opalał/ boiąc ſię brzytwy y nożycżek bárwirzkich. Phil P3.

Synonim: ożegać.

Formacje współrdzenne cf PALIĆ.

IM