[zaloguj się]

OPALAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

inf opålać się.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s. v. opalić.

Stawać się ogorzałym.
Zwrot: »opalać się na słońcu«: Solis ardore torreri, Ogorzeć, opaláć ſie ná slońcu. Mącz 15b.

Formacje współrdzenne cf PALIĆ.

IM