[zaloguj się]

[ROZNOCZEŚNY ai

Fleksja

N sg m r(o)znocześny.

stp, Cn, Linde brak.

Dziejący się a. żyjący w różnych czasach, nierównoczesny lub (jako kalka z łaciny) niewspólny, niebędący powszechnym udziałem (zamiast -częstny, cf np. uczęśnik): Deriuata ab ARS, PARS et SORS habent [in Genitivo singulari] TIS, vt [...] Diſſors Roznocżeśny etc. UrsinGramm 180.]

KW