[zaloguj się]

ROZNOFARBNY (1) ai

Fleksja

I pl n roznofarbnémi.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Różnokolorowy, wielobarwny: Y wy Pánu chwałę daćie/ [...] Y Indyyczykowie zwámi Zroznofárbnémi źiołámi. ZawJeft 17.

Synonim: wielofarbny.

KW