[zaloguj się]

ROZNOGŁOSY (1) ai

Fleksja

N sg m r(o)znogłosy.

stp, Cn, Linde brak.

Wydający w śpiewie różne dźwięki (tu o słowiku, zapewne: raz ciągnąc wysokie trele, raz niski bulgot): Nie ták kwieli ſłowicżek we krzu roznogłoſy. [...] Iáko my ciebie [Janie Kochanowski] płacżem ſzcżodrym oblewamy KlonŻal B2.

KW