[zaloguj się]

[ROZNOKWITŁY ai

Fleksja

G sg f r(o)znokwitł(e)j.

stp, Cn, Linde brak.

Kwitnący różnymi kwiatami; przen: A coſz rzekę o ptáctwie? toć dopieroſz cżuie Twarz Wioſny roznokwytłey RybWios A2v.]

KW, (LWil)