[zaloguj się]

[ROZNOPŁODNY ai

Fleksja

A sg n r(o)znopłodn(e).

stp, Cn, Linde brak.

Występujący w różnych gatunkach (o potomstwie zwierząt domowych): Poydźiećieli w oborę: y tám ocżu plemię/ Roznopłodne nápaśie ſkocżną ſłápiąc źiemie. W iedney knieiey ćielięćiſzcżk orſzak drobnych ſtoij/ W drugiey iágniąt: [...] W trzećiey koźie drobiozgi kozły przewracáią. RybWios A4.]

KW