[zaloguj się]

ROZNOPŁYNNY (1) ai

Fleksja

A pl subst r(o)znopłynn(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Płynący w różne strony; przen: Boy ſię rázu Icárá młokoſká płochego/ Pátrz iák w tęcżę w Doedálá ſtárcá przemyſlnego. Látwiuchno ták przebędźieſz roznopłynne brody RybGęśli Cv.

KW