[zaloguj się]

ROZNORYMY (1) ai

Fleksja

G pl r(o)znorymnych.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w.

Zawierający różne rymy, tj. wiersze:

W tytule: Ianá Rybinſkiego Gęśli ROZNORYMYCH Kśięgá I. RybGęśli kt.

KW