[zaloguj się]

ROZNOSTROJNY (1) ai

Fleksja

A pl subst róznostrójné.

stp, Cn, Linde brak.

Nastrojony na różne tony a. wydający różne tony: Niech iedni śpiéwáią Iednoſtáynémi głoſy: á drudzy niech gráią [...] W regały róznoſtróyné/ w rozmáite piſczele OstrEpit A2.

KW