[zaloguj się]

OZNAKA (?) (1) sb f

Fleksja

A pl oznaki.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Objaw świadczący o czymś [czego]: ⟨Ale kto⟩ zna krotkoſć wieku ſwego ⟨A oz⟩náki [lekcja niepewna] vpádu przyſſłego ⟨Widzi⟩ iáwnie iż zle czyni duſzy ⟨Przed⟩ſię ſobie iednák dobrze tuſſy RejRozpr K2v.

Synonim: znak.

AW