[zaloguj się]

ROZNOWIERNIK (1) sb m

Fleksja

L pl r(o)znowiernikach.

stp, Cn, Linde brak.

Chrześcijanin wyznania protestanckiego, innowierca: ále to [ks. Powodowski] tylko o roznowiernikách mowi/ y ná ty foldruie/ iáko ná heretyki y odſzcżepieńce CzechEp 59.

KW, (LWil)