[zaloguj się]

ROZNOZIARNY (1) ai

Fleksja

A pl subst r(o)znoziarn(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Mający różne lub może obfite ziarna: Ty [Wisło] żytá roznoźiárne w morſki brzeg tocżyſz RybGęśli D2v.

KW