[zaloguj się]

OZWANY (1) part praet pass pf

Fleksja

G pl ozwanych.

stp, Cn, Linde brak.

Powołany, wezwany lub ten, który się za takiego uważa:
Przysłowie bibl.: Trzymać ſie tedy należy oney proſtey Polſkiey przypowieści/ że ieden drugiemu nie ma ſie do otworzyſtey przyiáźni podawáć [...], áż z nim korzec ſoli zie. Ktora przypowieść chociaſz proſta ieſt pochwały godna/ gdyż doſyć okázuie ſie ozwánych/ ále máło bywa wybránych [Multi enim sunt vocati, pauci vero electi Vulg Matth 20/16, 22/14; Abowiem wiele ieſt wezwánych/ lecz máło wybránych. WujNT] przyiacioł Phil H2.

Synonim: wezwany.

EW